Tuyển nhân viên nữ mát xa quanh năm

Tuyển nhân viên nữ mát xa quanh năm

Thông tin

Lương đảm bảo 890 đô la New Zealand/tuần trước thuế, lương thực lĩnh tính theo ăn chia, thợ 4, chủ 6. Phần làm thêm được giải quyết hàng tuần, phần làm chưa đủ được giải quyết theo mức lương tối thiểu được đảm bảo, với 6 lần nghỉ và 1

Yêu cầu: thể lực tốt [呲牙]
Lương đảm bảo 890 đô la New Zealand/tuần trước thuế, lương thực lĩnh tính theo ăn chia, thợ 4, chủ 6. Phần làm thêm được giải quyết hàng tuần, phần làm chưa đủ được giải quyết theo mức lương tối thiểu được đảm bảo, với 6 lần nghỉ và 1
Nhà tuyển dụng có thể hợp tác để xin giấy phép lao động 3 năm, và có thể bảo lãnh giấy phép lao động của vợ/chồng + con cái dưới 18 tuổi được học miễn phí tại các trường tiểu học và trung học công lập


Tuyển thợ mộc thợ nề làm kiến trúc sân vườn

$ 1605 NLZ

Tuyển 2 nam thợ sơn tại New Zealand

$ 1000-1100 NZL/ Tuần

Tuyển 2 nam thợ sơn tại New Zealand

25/6/2023 New Zealand 2 nam

Tuyển 5 người bán thịt tại New Zealand

$ 30-35 NZL/ giờ

Tuyển 5 người bán thịt tại New Zealand

30/5/2023 New Zealand 5 người

Cửa hàng massage châm cứu tại New Zealand

$ 1483 Đô NZL

Tuyển dụng đầu bếp và quản lý tại New Zealand

$ 1.215-1.350 NZL/Tuần

Tuyển 20 thợ sửa chữa ô tô làm việc tại New Zealand

$ 65-100 triệu

Tuyển 15 nữ làm nail tại New Zealand

$ 70-100 triệu

Tuyển 15 nữ làm nail tại New Zealand

10/10/2023 New Zealand 15 nữ

Chi tiết

 • Mã số
  SV-11
 • Thời gian:
  15/6/2023
 • Số lượng:
  30 nữ
 • Địa chỉ
  New Zealand

$ 3.650 NZL

Đăng ký

0904.225.335