Tuyển 5 nam sản xuất thùng Carton

$ 17.2 man

Tuyển 16 nam gia công cơ khí tại Saitama

$ 16,2 Man

Tuyển 60 nam đóng sách in ấn tại Tokyo

$ 16.9 Man

Tuyển đầu bếp

$ 60-80 triệu

Tuyển đầu bếp

10/10/2023 Đức 30 người

Tuyển thợ làm móng nail, trang điểm

$ 51-60 triệu

Tuyển thợ làm móng nail, trang điểm

15/7/2023 Đức 20 người

Tuyển nhân viên siêu thị

$ 51-60 triệu

Tuyển nhân viên siêu thị

15/10/2023 Đức 20 người

Tuyển 15 thợ cơ khí tại Ba lan

$ 23 triệu

Tuyển 15 thợ cơ khí tại Ba lan

25/6/2023 Ba lan 15 nam

Tuyển 50 thợ chế biến thịt - Ba Lan

$ 20-25 triệu

Tuyển 50 thợ chế biến thịt - Ba Lan

25/6/2023 Ba lan 50 người

Tuyển đốc công cơ khí

$ 32 triệu

Tuyển đốc công cơ khí

25/6/2023 Ba lan 2 nam

Tuyển 20 thợ ốp lát gạch đi làm việc tại Singapore

$ 25-30 triệu

Tuyển 50 thợ buộc sắt đi làm việc ở Singapore

$ 25-30 triệu

Thợ nước công trình xây dựng

$ 19.5-23 triệu

Thợ nước công trình xây dựng

25/6/2023 Rumani 15 nam

Tuyển thợ điện công trình xây dựng

$ 19.5-23 triệu

Thợ hoàn thiện xây dựng

$ 19.5-23 triệu

Thợ hoàn thiện xây dựng

25/6/2023 Rumani 15 nam

Tuyển thợ mộc thợ nề làm kiến trúc sân vườn

$ 1605 NLZ

Tuyển 2 nam thợ sơn tại New Zealand

$ 1000-1100 NZL/ Tuần

Tuyển 2 nam thợ sơn tại New Zealand

25/6/2023 New Zealand 2 nam

Tuyển dụng đầu bếp và quản lý tại New Zealand

$ 1.215-1.350 NZL/Tuần

Nhân viên pha chế bartender - Hungary

$ 27 triệu

Nhân viên pha chế bartender - Hungary

15/10/2023 Hungary 2 người

Nhân viên phục vụ bữa sáng - Hungary

$ 21.5 triệu

Nhân viên phục vụ bữa sáng - Hungary

15/10/2023 Hungary 6 người

Dự tuyển nguồn đi Phần Lan đợt 2

$ 2.240 - 3.000 Euro

Dự tuyển nguồn đi Phần Lan đợt 2

15/11/2023 Phần Lan 20 người

Tuyển điều dưỡng đi Phần Lan

$ 2.240 - 3.000 Euro

Tuyển điều dưỡng đi Phần Lan

15/6/2023 Phần Lan 20 người

0904.225.335